BIO/BIO EN

Zdeněk Král, Ph.D. je český hudební skladatel, klavírní improvizátor a občasný herec. Jeho záběr je velmi široký. Píše tzv. vážnou hudbu (komorní, sborovou, orchestrální), scénickou hudbu pro divadlo a rozhlas, divadelní písně a šansony, jazzové a jazzrockové skladby, hudbu k filmu i reklamě. Na svém kontě má také několik zpěvníků úprav lidových písní, pohádky pro děti i autorská divadelní představení. 

Je držitelem prestižní ceny Classic Prague Awards za nejlepší skladbu vážné hudby za rok 2019 (Magnificat). Dále byl oceněný jako nejhranější autor vážné hudby 2018 a 2019 (cena OSA, současně za nejhranější skladbu roku "Kde domov náš?"), získal cenu poroty "Krteček" společně s Martinem Krajíčkem za projekt KK Band, Cenu komediantů za hudbu k inscenaci Deník Anne Frankové. V roce 2017 se stal finalistou soutěže Pianista roku (3. místo) a 2017 a 2018 dvojím finalistou soutěže UK Songwriting Contest v Londýně. Získal též cenu Generace za skladbu Stopy po nich a za skladbu Bariéry, která též uspěla na Tribuně mladých skladatelů v Paříži. Za skladbu Shamanyka získal tvz. Trstěnickou cenu.

Zdeněk Král je autorem hudby k filmům Velkofilm, Jako nikdy, Město, Osud jménem Tugendhat, znělek pořadů Hýbánky, Na forbíně TM, hudeb k reklamním spotům. Napsal přes 400 písní, většinu do divadelních představení. Je autorem scénické hudby k více než 80ti divadelním a rozhlasovým hrám. Napsal desítku komorních skladeb (klavírních trií, smyčcových kvartetů apod.), vokálně-instrumentálních skladeb, např. Missa brevis, Oratorium Vánoční příběh, Carmina burana 2 - O lidské duši, sborových a vokálních sólových skladeb, např. Magnificat, Ave verum corpus, Pater Noster, Ave Maria, Salve Regina, Ave Regina Caelorum, Jubilate Deo a další. 

Zdeněk Král vystudoval konzervatoř v Teplicích, obor kontrabas, krátce studoval klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Poté absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hudební skladba a posléze studium zakončil jako doktorand oboru Hudební tvorba. 

Spolupráce: 

Sbory: Kantiléna, Magdalenka, Musica da camera Brno, Cantica Laetitia, Octopus Vocalis, Syxtet, Ensemble Frizzante, Pigekor Sonderborg

Zpěvačky/zpěváci, pěvkyně: Andrea Togel Kalivodová, Patricia Janečková, Vendula Příhodová, Andrea Buršová, Lenka Cafourková Ďuricová, Kuba Kubín, Jiří Miroslav Procházka, a další. 

Instrumentalisté: Lada Fedorová, Renata Ardaševová, Jiří Jahoda a další. 

Tělesa, orchestry: Indigo Quartet, Ensemble Opera Diversa, Moravské klavírní trio, Brněnská filharmonie, Epoque Quartet, Beladonna Quartet, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Contemporary Orchestra, Opera Trio a další. 

festivaly: Smetanova Litomyšl, Harmonia Moraviae, Maraton hudby, Zlínský filmový festival

divadla: Národní divadlo Brno, Městské divadlo Zlín, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Minor, Divadlo Viola Prešov, Divadlo Lampion Kladno, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo v Celetné, Divadlo Karola Spišáka Nitra, Činoherní studio Ústí nad Labem, SLovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo Husa na provázku, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Disk, Švandovo divadlo, HaDivadlo, Divadlo Pallace Praha, Divadlo Rokoko, Divadlo Continuo, Pražské komorní divadlo, Divadlo Na prádle...

Založil několik seskupení, např. seskupení mladých brněnských skladatelů Bezmocná hrstka, KK band (s mandolinistou Martinem Krajíčkem), Minach (s herečkou a zpěvačkou Marianou Chmelařovou), Zazou, Ambra, duo s herečkou a zpěvačkou Andreou Buršovou, seskupení Inspektor Kluzó.

Od roku 2022 spolupracuje Zdeněk Král s německým nakladatelstvím STRETTA. Odkaz najdete záložce SHOP. 

 

BIO EN

Zdenek Kral, Ph.D. is a Czech composer, piano improviser and actor. He writes the classical music (chamber, choral, orchestral), stage music for theater and radio, theatrical songs and chansons, jazz and jazz rock compositions, music for film and advertising. He also has several songbooks of folk songs, fairy tales for children and author's theatrical performances.

He is the laureate of the prestigious Classic Prague Awards for the best composition of classical music in 2019 (Magnificat). He was also awarded as the most played author of classical music 2018 and 2019 (OSA award), he won the jury prize "Krteček" together with Martin Krajíček for the project KK Band, the comedians award for music for the production The Diary of Anne Frank. In 2017 he became a finalist in the Pianist of the Year competition (3rd prize) and in 2017 and 2018 he became a finalist in the UK Songwriting Contest in London. He also won the Generation Award for his composition Steps After Them and for his composition The Barrier, which also succeeded at the Tribune of Young Composers in Paris. For the composition Shamanyka he received the Trstěnice price.

Zdeněk Král is the author of music for the films Velkofilm, Jako nikdy, Město, Osud jménem Tugendhat, the jingle of the TV spots: Hýbánky, Na forbíně TM, music for commercials. He has written over 400 songs, most for theatrical performances. He is the author of stage music for more than 80 theater and radio plays. He has written more than ten chamber compositions (piano trios, string quartets, etc.), vocal-instrumental compositions, such as Missa brevis, Oratorium Christmas Story, Carmina burana 2 - About the Human Soul, choral and vocal solo compositions, such as Magnificat, Ave verum corpus, Pater Noster, Ave Maria, Salve Regina, Ave Regina Caelorum, Jubilate Deo and more.

Zdeněk Král graduated from the conservatory in Teplice, majoring in double bass, and briefly studied piano at the Jaroslav Ježek Conservatory in Prague. He then graduated from the Janáček Academy of Performing Arts in Brno, majoring in music composition, and later completed his studies as a doctoral level in Music Creation.

He collaborates, for example, with:

Moravian piano trio, Lada Fedorova (lada-fedorova.com), Patricia Janečková, Andrea Togel Kalivodová, Musica da camera Brno, Cantica Laetitia, Ensemble Frizzante, Ensemble Opera Diversa, Indigo Quartet, Magdalenka, Kantilena, Národní divadlo Brno, Smetanova Litomyšl festival, Harmonia Moraviae festival, Marathon of the music festival, the Zlín Film Festival, the Brno Philharmonic orchestra, ect.

He founded several groups, such as the group of young Brno composers Bezmocná hrstka, KK band (with mandolinist Martin Krajíček), Minach (with actress and singer Mariana Chmelařová), Zazou (jazz-rock group), Ambra, a duo with actress and singer Andrea Buršová, and the Inspektor Kluzó group.

Since 2022 Zdeněk Král has been colaborating with the German publisher STRETTA. You can find the contact under the SHOP tab.